Kostel sv. Mikuláše

První zpráva o kostele nad brodem přes Jizeru pochází z roku 1357. Kostel však již tehdy stával na horeckém břehu Jizery a dá se předpokládat, že zprvu dřevěná stavba byla farním kostelem pro blízké okolí. Vyvýšené místo nad řekou skýtalo vhodnoupolohu pro obě dominanty - tvrz a kostel, v jejichž blízkosti se postupně rozrůstala po obou stranách Jizery poddanská ves. Až do 18. století však o nich nemáme podrobné zprávy.

Současný kostel sv. Mikuláše v Horkách nad Jizerou je výsledkem velkolepého záměru podle něhož byla mezi lety 1723 - 1738 provedena na původním místě, s využitím některých zachovalých, starších částí staveb, prakticky nová stavba zámku a kostela. Stavbu v letech 1723 - 1725 prováděl mladoboleslavský stavitel italského původu Mikuláš Rossi. Ze zachovalé smlouvy se dozvídáme celkový náklad stavby (10 357 zl.) a jména dalších řemeslníků a umělců. Vedle tesařů z Benátek a Lysé a klempíře z Mladé Boleslavi se na umělecké výzdobě kostela podílel autor řady soch na pražském Karlově mostě Matyáš Braun.

Kolem kostela se nachází starý hřbitov, na němž se pohřbívalo do roku 1874.

Vytvořte si webové stránky zdarma!