V dubnu 2024 můžete očekávat níže uvedenou kulturní akci.

Vážení návštěvníci,

vítáme Vás na stránkách příznivců kostela sv. Mikuláše v Horkách nad Jizerou. Nejsme žádnou formální organizací, nemáme žádné formální pověření. Jsme otevřenou skupinou lidí, kteří chtějí vrátit Našemu kostelu život, probrat ho nastálo ze spánku. Píšu- li Náš, pak tím myslím obyvatele Horek nad Jizerou, Brodec, Hrušova a všechny ostatní, kterým historicky téměř po tři staletí kostel nepřetržitě sloužil nebo jim jeho osud není lhostejný.

Po roce 1989 byl kostel opakovaně vykrádán a devastován. Následně byla všechna neukradená původní umělecká díla - sochy, obrazy a bohoslužebné předměty z kostela odvezeny do depozitářů nebo instalovány jinde. V posledních deseti letech poklesl počet místních věřících natolik, že se zde přestaly sloužit mše. Mohlo by se tedy zdát, že už není důvod otevírat kostelní dveře a z kostela vytvořit jen barokní kulisu přírodního ostrohu nad Jizerou pro cestující spěchajících po dálnici D 10. A právě s tím nechceme souhlasit. Domníváme se, že i v dnešní době bychom měli hledat důvod, proč by náš kostel měl patřit do našeho života. Možná do všedního, možná jen do svátečního. Proto chceme dveře kostela otevírat i Vám prostřednictvím těchto stránek a doufat, že přijmete pozvání k připravovaným akcím, které se zde budou konat.

Kostel sv. Mikuláše patří pod správu Římskokatolické farnosti - arciděkanství Mladá Boleslav. V současnosti je po rozsáhlé opravě, která zabránila jeho mohutnému chátrání, v poměrně dobrém stavebním stavu - jsou nově opláštěny obě věže, opraveny krovy a položeny nové střešní tašky, kostel má novou vnější omítku a fasádu, zasklena jsou okna, po obvodu půdorysu je položena drenáž, která omezuje vlhkost zdí a odvádí vodu od základů stavby. Jsme za to vděční. A jsme pyšní na to, že se na tomto procesu podílela i obec Horky nad Jizerou. Současné priority Římskokatolické farnosti bohužel ke kostelu sv. Mikuláše nesměřují a je ochotná ho darovat. Návrh darovací smlouvy však obsahuje řadu významných omezení pro jeho další užívání a vymiňuje si povinnost zachovat práva církve k tomuto posvátnému místu a jen částečně ho nabízí ke světskému počestnému využívání. To je na jednu stranu logické, na druhou stranu svazující. Nesmíme zapomenout i na nutné finanční náklady na pravidelnou údržbu a pojištění kostela, které si jeho vlastnictví vynutí. Ty naštěstí díky stavebnímu stavu kostela nejsou ročně nijak závratné, podle mého názoru jsou srovnatelné s náklady na rodinnou dovolenou v Evropě (jistě, může to být dovolená pod stanem v Českém ráji nebo v pětihvězdičkovém resortu u moře s plnou penzí... Držme se, prosím, středu tohoto příměru). To jsou v hrubých obrysech mantinely rozhodování o tom, zda o darování kostela uvažovat.

Pokud máme správné informace, pak obecní zastupitelstvo na svém lednovém (v r. 2021) zasedání o převzetí kostela do svého majetku odmítlo i zahájit vlastní vyjednávání. Je nám to líto. Domníváme se, že obec, ve které kostel stojí, by měla mít prioritní zájem na jeho užívání. Jsme si vědomi finančnímu tlaku, který do obecního rozpočtu přinesla pandemie covidu a připravené, téměř zahájené budování veřejné kanalizační sítě. Vlastnictvím kostela bychom nechtěli obec jakkoli ohrozit a nepřijatelně finančně zatížit. Jsme přesvědčení, že by se tak nestalo. Našim cílem je nalézt způsob dalšího využití kostela, domluvit se na postupu stavebních a ošetřovatelských činností, které by plánované aktivity umožnily a zlepšily pohodlí návštěvníků. Mít možnost tyto kroky realizovat je bez vlastnického práva obtížné, komplikované. Chtěli bychom být nápomocní při určení dlouhodobé vize, jak navrátit zpět jeho vnitřní výzdobu. Rádi bychom, aby naše snažení mělo smysl a investovaná lidská energie i finanční prostředky byly využity ku "všeobecnému prospěchu". Předně ve prospěch nás - lidí, kteří zde žijeme a chceme žít.

Ale zpět do reality na začátku února 2021. V započatém chceme pokračovat. Tyto stránky jsou toho důkazem. Finance pro kostel shromažďujeme různě. Využíváme dary od návštěvníků již uskutečněných akcí, jsme vděční za dary a příspěvky od lidí, institucí a firem. Vkládáme vlastní prostředky. Velikou část nezbytného vybavení pro osvětlení, výzdobu a ošetřování interiéru nám proplatilo Arciděkanství Mladá Boleslav. Moc děkujeme! Děkujeme panu Heřmanovi za rady, za podporu, za neocenitelnou technickou pomoc a velikou vstřícnost. Děkujeme všem členům naší "kostelní party" za nezištné zapojení. Děkujeme Pepovi Němečkovi za to, že na všech akcích pro veřejnost hraje krásně na varhany. Všechny shromážděné peníze vkládáme zpět do materiálu na péči o kostel, nikdo si doposud nikdy neřekl o honorář za svou práci. Vyskakujeme si tak vysoko, jak si můžeme dovolit. Nemáme přehnané požadavky ani očekávání. Kostel je celý pečlivě uklizený (až na oratoř, tam je zborcené schodiště), máme alespoň provizorní osvětlení, paní Hamplová věnovala cyklus obrazů Křížové cesty a na své místo jsme vrátili kopii oltářního obrazu (jak Křížová cesta, tak oltářní obraz jsou tištěné na plachty - zjednodušeně řečeno, podobně jako reklamní banery. Aby nelákaly případné nenechavce). Pan Kratochvíl zprovoznil ventilátor k varhanům, pan Rejšek varhany odborně prohlédnul a ošetřil proti dřevokaznému hmyzu, staré ornáty jsou zbaveny husté (hnusné) plísně, jsou vyprané a vystavené. Vyprané nebo nově pořízené jsou i textilní části vnitřní výzdoby. Interiér kostela zdobíme k příslušným ročním příležitostem, rozsvěcíme svíce, bojujeme s holubím trusem v podkroví a ve věži. Chválíme uhnízděné poštolky za to, že nám v tom souboji pomáhají. Provádíme návštěvy, fotografy, umělce i odborníky mající o kostel lidský nebo vědecký zájem. Máme placené webové stránky. Staráme se o sečení trávy kolem kostela. Snažíme se chránit kapli u kostela proti další devastaci (vloni někdo cihlou roztříštil drátěnou síť a okno). Hledáme podporu, partnery. Finanční i duševní. Hledáme cestu, jak vrátit kostelu pravidelný dech a nenechat ho opět upadnout do dřímoty. Nedovolit, aby dřímota přešla nepozorovaně do klinické smrti.... Vše, co podnikáme, je po konzultaci s panem arciděkanem Poláčkem a s jeho souhlasem. Stejně tak hovoříme o našich záměrech s panem Skálou, starostou Horek nad Jizerou. Nestojíme o zmatečnou, chaotickou a zbrklou práci.

Chceme svým působením vzdávat hold stavitelům kostela sv. Mikuláše v Horkách nad Jizerou a všem jejich pokračovatelům. Chceme předávat jejich odkaz a uchovat ono překrásné místo, kde se můžeme setkávat, prožívat sváteční chvíle a věřit, že bude líp...

Děkujeme za návštěvu a podporu.

Za příznivce kostela sv. Mikuláše v Horkách nad Jizerou


Ing. Miloš Repáň a Josef Kratochvíl
Vytvořte si webové stránky zdarma!